Index van de componisten


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T  U   V   W   X   Y   Z  | ALLOP EEN COMPUTER
: om de pdf-files op uw computer te kunnen zien, is het noodzakelijk dat uw webbrowser pdf-files kan tonen of dat er een pdf-reader op uw computer is ge´nstalleerd (Adobe Acrobat Reader).

OP TABLETS, SMARTPHONES : er bestaat een kans dat op tablets en smartphones slechts de eerste pagina van de pdf zichtbaar is. Om de hele pdf te zien, gebruikt u "tap and hold" op de naam van de pdf-file en maakt u de selectie :

  • "Open in New tab". De file zal nu in zijn geheel zichtbaar zijn in een tab aan de bovenkant van uw window.

    Of...

  • "Add to Reading List". De file wordt nu ingeladen en is in zijn geheel zichtbaar bovenaan in uw window.

    English version
    Version française