Disclaimer


Jazz Tunes Belgium is een initiatief zonder winstdelende doelen en werd opgestart door een collectief van Belgische muzikanten.

Deze website heeft geen enkele commerciële intentie. Het dient enkel educatieve, culturele en promotionele doeleinden.

De bladmuziek is te goeder trouw en met formele toestemming van de bekende rechthebbende partij online geplaatst. Mocht een andere rechthebbende zich presenteren met betrouwbaar bewijs van zijn rechten, dan zal de desbetreffende compositie onmiddellijk worden verwijderd tot alle toestemmingen zijn bekomen.

Alle composities op Jazz Tunes Belgium zijn onderhevig aan auteursrechten. Sabam, de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers, is als maatschappij verantwoordelijk voor het merendeel van de composities.

Bovendien worden de namen van de fotografen - indien bekend - op de website vermeld. Iedere bijkomende betrouwbare informatie op dit gebied is altijd welkom en zal worden gepubliceerd. Zoals voor de bladmuziek geldt, zal - indien een fotograaf bezwaar maakt tegen het publiceren van zijn foto - deze foto direct van de website worden verwijderd.

Jazz Tunes Belgium is niet verantwoordelijk voor de inhoud van publicaties van derden of voor de inhoud van externe websites.

Onze bijzondere dank gaat uit naar :

- Alle componisten en rechthebbenden die aan Jazz Tunes Belgium hebben meegewerkt.
- Jacky Lepage als verantwoordelijke voor de lay-out van de website. Michel Herr als verantwoordelijke voor de implementatie van het concept, die zich bovendien bezighield met een aantal transcripties.
- Het team van musici dat zich bezighield met het contacteren van collega's en het verzamelen van partituren: eerst en vooral Ivan Paduart die de aanzet gaf voor dit project. In tweede instantie danken we Nathalie Loriers, Phil Abraham, Fabrice Alleman, Olivier Collette en Diederik Wissels.
- Sabam en haar documentatiedienst.
- Jan Dewilde, bibliothecaris van het Koninklijk Vlaams Conservatorium te Antwerpen.
- Jean-Pol Schroeder (Maison du Jazz de Liège), Marc Van den Hoof en Jean-Marie Hacquier, jazz-experten en auteurs.
- Lambert & Florence Thomas, Anne Verschueren, Caroline Van Dormael, Ella Lallemand & Harry Sluijzer, Brigitte Furnelle & Leila Radoni, Boris Coppieters, Veerle Van de Poel, Laurence Moulin-Fasbender, Alain Debaisieux, Sandra Van Wiele, Richard Rousselet, Anne Wolf, Bart De Nolf.
- Alle fotografen.

English version
Version française